Morseova abeceda

Převod do morseovky a z morseovky.

Pro převod do morseovky nehraje velikost písmen roli a dá se použít i diakritika.

Symboly "krátká", "dlouhá" a "mezera" jsou defaultně nastaveny na tečku, čárku a lomítko, ale lze použít i jakékoliv jiné symboly.

krátká: dlouhá: mezera:
Vyhledávání

© Copyright 2009-2012 Demkes3